we can do it

"Du vet vem jag är.
Jag är Hon.
Jag är ett blåställ, en prickig scarf.
Jag är en flexad bicep.
Jag var unik. Jag var pionjär.
Jag förändrade framtiden."

En föreställning om inkludering och vem som för vems kamp.Texten skrevs som ett ifrågasättande av författarens egna idéer om den ultimata intersektionella feminismen. Hur ser den ut, vem kan utöva den och vem har rätt att definiera och kritisera vems ideologier?

Genom en poetiskt flödande och aggressiv text och en konstant ljudmatta av techno, Britney och fabriksljud vrider och vänder föreställningen på
begreppet Vit Feminism™, något konstnärerna själva är en del av.

Föreställningen nyttjar kända feministiska ikoner i form av bild, ljud och text för att på sätt ställa frågor till sin publik och agera ett verktyg för en
breddad diskussion om vad feminism kan vara.

TEXT, MUSIK, IDÉ: Lovisa Perman
PÅ SCEN: Annelie Horákova Eriksson & Lovisa Perman

Spelades 2017 på Inter Arts Centre och Potato Potato i Malmö samt Göteborgs Dramatiska Teater i Göteborg.